Upozornění

MUDr. Josef Jonáš upozorňuje, že již delší dobu není spoluvlastníkem firmy Joalis, nemá žádný vliv na vyráběné preparáty ani nesleduje, tudíž nezná současnou filozofii firmy Joalis, kterou vlastní t.č. paní Mgr. Vilánková a pan Ing. Jelínek. „Nemohu tedy doporučovat preparáty Joalis a nemohu ani odpovídat na případné dotazy, týkající se preparátů firmy Joalis. S Ing. Peleškou jsem založil firmu MARION, která pokračuje v původních myšlenkách a filozofii detoxikační medicíny a imunoaktivace. Vyrábíme spreje a kapsle, o kterých se můžete více dozvědět na www.marion-jj.cz. Ve své poradně v Praze, Orlická 9 pracuji pouze s preparáty Marion.“

Preparáty, které používá MUDr. Josef Jonáš si můžete objednat přes e-shop firmy Marion www.marion-eshop.cz. Pokud máte zájem o vyšetření, kontaktujte nás a bude vám přidělen nejbližší možný termín. V případě obsazení všech nadcházejících termínů budete zařazeni do pořadníku a jakmile se nějaký termín uvolní, paní asistentka vás bude kontaktovat. Zároveň je možné písemnou formou konzultovat vaše zdravotní obtíže – viz kontaktní formulář.

Prosíme, aby se k vyšetření hlásili jen ti lidé, kteří jsou ochotni po delší dobu pracovat na svém zdraví a nepovažují tak vyšetření za jednorázovou záležitost.

Principy detoxikace a imunoaktivace
podle MUDr. Josefa Jonáše

Celostní medicína je druh, odrůda medicíny, která není lepším ani horším bratrem či sestrou ostatních medicínských oborů. Myslím, že stejně jako si vydobyla místo na slunci chirurgie nebo jak vnímáme oční lékařství, gynekologii či další obory, tak by měla zaujmout odpovídající místo i tato medicína. Snad jen v minulosti byl rodinný nebo praktický lékař v našich podmínkách určen k tomu, aby celostní medicínu prováděl. Tento obor se však naprosto odchýlil od nastolené cesty, a ta nyní zůstala volná pro nás, kteří jsme se rozhodli, že se po ní vydáme – celý článek zde.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V případě, že mezi NPÚ a spotřebitelem dojde k spotřebitelskému sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel na základě zákona o ochraně spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, https://adr.coi.cz/cs.

Právní prohlášení: Obsah článku i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku bez výslovného souhlasu www.mudr-josef-jonas.cz je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku zájem, kontaktujte nás jonas.recepce@seznam.cz