Dne 19.10.2019 proběhla v hotelu Olšanka přednáška „Optimalizace detoxikačních a imunoaktivačních postupů“. Přednáškový sál byl naplněn k prasknutí a atmosféra připomínala staré zlaté časy detoxikačních seminářů. Věříme, že na příští akci „Marion“ budeme muset rezervovat sál alespoň pro 200 posluchačů.

 

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny