Nová kniha: Prof. Ivo Telec:  Právo komplementární a alternativní medicíny

Ukázky z rozhovoru s autorem:

Co přinese Vaše publikace nového? 

Kniha je zaměřena na zdravotní služby, zdravotnické prostředky a veřejné zdravotní pojištění.

Komplementární a alternativní medicínou rozumím zejména přírodní a tradiční medicínu. Nejen lékařství, ale i další zdravotnické obory, např. fyzioterapii nebo masérství ve zdravotnictví. Jsou léta součástí západní biomedicíny.

Významné místo má fytoterapie neboli herbální medicína. Podle mě je chybou, že nespadá do studijního programu všeobecného lékařství Ministerstva zdravotnictví. Farmaceutická studia jsou v tomto směru u nás dále.Podle Evropské komise patří mezi závažné negativní jevy zvyšování antibiotické rezistence a nemocniční nákazy. Právě v prvém případě může herbální medicína sehrát významnou roli. Na mysli mám například přírodní antibiotika.

Herbální medicína svůj prostor nikdy nevyklidila. I za socialismu u nás působil národní podnik Léčivé rostliny. Do značné míry ji proto jen oživujeme, mj. touhou po zdravém životním stylu v čistém přírodním prostředí. Komplementární a alternativní medicína má dnes v rozvinutém západním světě zelenou. Pokročile mluvíme dokonce o integrativní medicíně. 

Těžko ale tyto otázky u nás řešit na lékařské úrovni, viz chybění na studiích výše, chybí odbornost lékaře přírodní medicíny, která by mohla být účelná zejména v primární zdravotní péči. Stačí se právně poohlédnout do Německa nebo Maďarska.

Může kniha přispět ke změně situace těchto oborů, přehodnocení, zařazení do zdravotní péče? 

Pokud jde o zařazení prvků komplementární a alternativní medicíny do zdravotních služeb, nic nebrání, aby byly takto využívány. V řadě případů se tak již dávno stalo. Klinicky se to týká zejména herbální, manuální a fyzikální medicíny

Proč podle vás „oficiální“ medicína odmítá alternativní metody nejen přijímat, ale i analyzovat, sdílet se zahraničními kolegy, kteří mají prokazatelné výsledky? 

Právo ničemu takovému nebrání. Dokonce můžeme říci, že český právní řád obsahuje osmnáct dílčích prvků týkajících se komplementární a alternativní medicíny. Podrobně to rozvíjím v knize.

Možná bychom se divili, ale mnohé části přírodní medicíny jsou běžným předmětem farmaceutického výzkumu, potravinářských rozborů atd. Také jsou vyučovány na potravinářských fakultách, fakultách zdravotnických věd či tělesné výchovy apod.

Z rozhovoru Jana Hovorky s autorem připravil Petr Sedláček.
Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny