Jsou mezi námi lidé, kteří na rozdíl od většiny nepřemýšlí o tom, co se děje dnes, ale rádi by věděli, jak bude jejich život vypadat „poté“. Jedna věc je jistá, poraženým bude stávající konzumní životní styl a imunita obyvatel. Není potřeba rozebírat úzké souvislosti mezi existenčními starostmi, psychikou, pocitem zodpovědnosti za své blízké a zdravotním stavem. Jsme si téměř jisti, že mezi lidmi, kterým tak náhle zmizí pod rukama profesní uplatnění se všemi sociálními důsledky, se bude nacházet mnoho lidí s bohatými zkušenostmi z práce ve velkých korporací, zahraničních firmách, ale i ve velmi dobře doposud prosperujících společnostech ze všech oblastí. Tito lidé díky tak náhlému a násilnému přerušení zaběhlých životů budou muset řešit základní otázku „Jak dál?“ a budou se zamýšlet nad tím, zda byla jejich dosavadní práce smysluplná, všeobecně prospěšná, zda je naplňovala pocitem uspokojení. Mnozí při této analýze dospějí k názoru, že by se již neradi vraceli „do stejné řeky“ a budou přemýšlet o seberealizaci s vyšší osobní a společenskou přidanou hodnotou. V těchto souvislostech bychom rádi nabídli všem, kteří jsou příznivci zdravého životního stylu, osobní zodpovědností za svůj současný i budoucí zdravotní stav, možnost se pod naším vedením rekvalifikovat na detoxikační poradce metodou Marion pana doktora Jonáše. Vše je do detailu připraveno, neboť metoda je srozumitelným návodem, jak do budoucna zabezpečit v populaci vyšší obranyschopnost, lepší psychickou pohodu a zmírnit všudypřítomný pocit ohrožení, který pramení ze strachu z nemoci. Pokud tento článek podnítí Vaši zvědavost a zájem, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni Vás přátelsky a profesionálně přijmout jako své spolupracovníky a vybavit Vás všemi potřebnými informacemi pro to, abyste se stali v tomto pro mnohé zcela novém oboru skutečnými profesionály.

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny