Proběhl druhý týden testování dětí ve škole. Záchyt pozitivních testů opět 00 nic. Náčelníci se opět snaží zakrýt svoji hloupost. Zachránit svévolné poškození dětské populace. Jedni křičí, že testy jsou špatné a musí být nahrazeny lepšími a dražšími. K čemu by také byly drahé a nesmyslně nakoupené laboratorní přístroje? Technokratická civilizace věří strojům víc než lidskému mozku. Druzí si pochvalují, že děti chodí do školy zdravé, protože oni uzdravili rodiny. Nikdo tě nepochválí, pochval se sám. Nad vládou byrokratů, technokratů a deprivantů není soudce, zmizí v propadlišti dějin a za deset let ani nikdo neví, jak se jmenoval. Zůstanou jen ti, jejichž vývoj byl narušen.

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny