MUDr. Josef Jonáš oznamuje, že založil společnost MARION s. r. o., která se zabývá vývojem, rozvojem a šířením originálních myšlenek řízené detoxikace člověka, v zájmu uchování či navrácení zdraví.
Společnost Marion s. r. o. vyvinula přípravky pro systematickou detoxikaci podle výsledků výzkumu MUDr. Josefa Jonáše. Od podzimu 2018 je k dispozici kompletní sestava, kterou MUDr. Josef Jonáš považuje za důležitou a jenž pokryje celou škálu toxinů.

Aplikační formy přípravků: SPREJE a KAPSLE

Součástí celého systému Originální řízené detoxikace MUDr. Josefa Jonáše® je také elektronický přístroj MARION.

Tento komplet celý Originální detoxikační systém považuje MUDr. Josef Jonáš® za velmi účinný, neboť vede k odstranění škály toxinů způsobujících různé dysfunkce našeho organismu.

Firma Marion s.r.o. vedena MUDr. Josefem Jonášem má velký zájem na vzkříšení původních detoxikačních ideí, které mají základ v praxi – v letech 1980 – 2000. Na těchto základech MUDr. Josef Jonáš založil stále se vyvíjející model detoxikace. V současné době je tento systém velmi dobře funkční.

Od podzimu 2018 má firma Marion s. r. o. k dispozici cca 48 registrovaných přípravků ve formě sprejů a 24 registrovaných kapslí, což je dostatečný počet ke zvládnutí naprosté většiny zdravotních problémů.

Více informací na www.marion-jj.cz

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny