Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře

1. Společnost MUDr. Josef Jonáš s.r.o., Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČ: 27439879, Spisová značka: C 112388 vedená u Městského soudu v Praze, zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Emailovou adresu;
 • Dotaz, je-li osobním údajem;

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2. Jméno, příjmení,e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Vámi a společností.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností MUDr. Josef Jonáš s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost BON 5 s.r.o., se sídlem Labská 217/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 241 51 017, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183341
 • Společnost HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, Massachusetts, 02141, United States
 • Poskytovatel serverhostingu WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jejichž aktuální výčet je uveden ZDE.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • vznést proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu námitku.